ΤΡΙΤΕΣ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ / ΑΞΑΓΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1) Προσθήκη καλωδίου ενίσχυσης (ένα καλώδιο ενίσχυσης ανά 0,5m)
Συνήθως προσθέτετε ένα καλώδιο ενίσχυσης σε δίχτυ πλάτους 1m.
Προσθέστε δύο ενισχυτικά καλώδια σε δίχτυ πλάτους 1,5m
Προσθέστε τρία ενισχυτικά καλώδια σε δίχτυ πλάτους 2,0 μέτρων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός του καλωδίου ενίσχυσης μπορεί να προστεθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

2) διπλή άκρη
Κάντε το άκρο να είναι διπλό, ακολουθεί η εικόνα.

3) Συνεχής περιστροφή
Το συνεχές συρματόσχοινο δεν μπορεί εύκολα να καταστραφεί, καθώς είναι πολύ πιο δυνατό από το Reverse Twist.

news


Ώρα μετά: 29 Δεκεμβρίου -2020